ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

สมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต

 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11)
 2. เอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
 3. ชำระค่าสมัคร 515 บาท

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

 1. เข้าระบบสมัครที่ grad.rsu.ac.th
 2. กรอกข้อมูลที่จำเป็นของผู้สมัครกด “ลงทะเบียน” เพื่อยืนยันการสมัครและประเมินการรับสมัคร กด “ยอมรับ” รอรับอีเมล์ ครั้งที่ 1
 3. กรุณาเตรียมบัญชี true money wallet และยอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 515 บาท เพื่อพร้อมชำระค่าสมัครผ่าน QR code
 4. ใน email ที่ 1 คลิก Link เพื่อยืนยันการชำระเงิน (Click to pay) พร้อมสแกน QR code เพื่อชำระค่าสมัคร ผ่าน true money wallet
 5. รอการติดต่อจากหลักสูตรเพื่อนัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
 6. สอบสัมภาษณ์กับหลักสูตร
 7. รอหลักสูตรแจ้งผลการสมัครเรียน
 8. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

สมัครเรียน/Applying