• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 22 กันยายน 2561