• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมสัมมนาการถ่ายภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “Digital Content”

_U7A6858 _U7A6845 _U7A6861 _U7A6862 _U7A6868 _U7A6870 _U7A6871 _U7A6876 _U7A6894 _U7A6898 _U7A6920 _U7A6938

 

      เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมสัมมนาการถ่ายภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “Digital Content” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 22 อาคารทีเอสที ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต ในงานนี้มีบุคลากร นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง
      แล้วพบกับกิจกรรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์แบบนี้ ได้ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต