• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมสัมมนาการถ่ายภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “Digital Content”

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

      เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมสัมมนาการถ่ายภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “Digital Content” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 22 อาคารทีเอสที ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต ในงานนี้มีบุคลากร นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง
      แล้วพบกับกิจกรรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์แบบนี้ ได้ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต