• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
GRADUATE SCHOOL GAMES ครั้งที่ 18

27788026_944049482428366_3452011986725758815_o 27788039_944049055761742_4903212301635837438_o 27788075_944050415761606_962552421135376798_o 27788429_944047819095199_576858111217879063_o 27788434_944050192428295_8539267331883344650_o 27788475_944050509094930_8568235622024746694_o 27788648_944053115761336_5981465995404114127_o 27788693_944049002428414_3599680579206277894_o 27797971_944050419094939_7633669526848013985_o 27798167_944050402428274_8428457751546867359_o 27907675_944050185761629_9178203783978607697_o 27907886_944050495761598_2860347904606756435_o 27908150_944049379095043_1446282519139030238_o 27908271_944049369095044_1657779487271673756_o 27912479_944047732428541_5652103538770548795_o 27912812_944050695761578_6787696893036864596_o 27912921_944050592428255_662454468039842489_o 27913020_944048822428432_8812856033545479989_o 27913049_944048769095104_549416661371151365_o 27913146_944050679094913_5071442267618985638_o 27913173_944049642428350_4576299543492588392_o 27913174_944050595761588_2268153235814277350_o 27982609_944047662428548_7780510237823652442_o 27982740_944050582428256_5009562792084892351_o 27983021_944048255761822_379259452691829500_o 27983080_944050285761619_2636336074686306303_o 27983429_944049485761699_1779210941643051472_o 27983464_944050479094933_774780826109698679_o 27992855_944050282428286_8698492062557180191_o 27993055_944048889095092_264951284670802848_o 27993518_944050755761572_4519121787445033080_o 28060851_944050202428294_3848580348454913876_o 28061271_944050669094914_7053911227873986588_o 28070718_944050272428287_7780859667573446390_o 27657752_1993745550838712_5972430482930275934_n sun_house 27750186_1825367750871036_596349265443501773_n

 

GRADUATE SCHOOL GAMES ครั้งที่ 18
   ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.รังสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งในงานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กพ.ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

ผลรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่ง
1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ได้แก่ ทีม Lanla 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจาก ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แก่ ทีม แทนคุณ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลจาก รศ.วิสูตร จิระดำเกิง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แก่ ทีม CEN 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. รางวัลคะแนนสูงสุด ชาย ถ้วยรางวัลจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ได้แก่ พลเอกสราวุฒิ ชลออยู่ จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5. รางวัลคะแนนสูงสุด หญิง ถ้วยรางวัลจาก ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แก่ ดร.สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
6. รางวัลบู้บี้ ทีม ถ้วยรางวัลจาก ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ ทีม IDIS หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
7. รางวัลบู้บี้ ชาย ถ้วยรางวัลจาก ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายรัฐชนม์ วรพิพัฒน์ จากทีมหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
8. รางวัลบู้บี้ หญิง ถ้วยรางวัลจาก ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แก่ นางสาวสิริโสภา จิวจินดา จากทีมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง