• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
กิจกรรม "Graduate Rangsit Games" กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรม "Graduate Rangsit Games" กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ BLU-O Rhythm & Bowl ชั้น 2 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารังสิต