• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (M.M.) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ทัศนศึกษาดูงาน ณ เมืองโอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (M.M.) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ทัศนศึกษาดูงาน ณ เมืองโอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2561