• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบัญชี ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2561 ณ ประเทศไต้หวัน

acc001_180322_0001 acc001_180322_0002 acc001_180322_0003 acc001_180322_0004 acc001_180322_0005 acc001_180322_0006 acc001_180322_0007 acc001_180322_0008 acc001_180322_0009 acc001_180322_0010 acc001_180322_0011 acc001_180322_0012 acc001_180322_0013 acc001_180322_0013_0

 

คณะศึกษาดูงานประกอบด้วย ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม อาจารย์อิทธิเดช แสงพวง และอาจารย์ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ และนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน 2 แห่งคือ ภาควิชาบัญชี National Taipei University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไต้หวัน โดย Prof.Dr. Hsuan-lien Chu หัวหน้าภาควิชาการบัญชี (NTPU) พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในโอกาสนี้นักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดเพื่อการพัฒนาหัวข้องานวิจัย และยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกันอีกด้วย ต่อจากนั้นคณะศึกษาดูงานยังได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานบัญชี EY โดยมี Mr.James Tseng Partner หุ้นส่วนผู้จัดการและทีมงานผู้มีประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบัญชี ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังและพาเยี่ยมชมสำนักงานในแผนกต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้พร้อมสู่การประกอบวิชาชีพในระดับนานาชาติ