• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบัญชี ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2561 ณ ประเทศไต้หวัน

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

คณะศึกษาดูงานประกอบด้วย ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม อาจารย์อิทธิเดช แสงพวง และอาจารย์ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ และนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน 2 แห่งคือ ภาควิชาบัญชี National Taipei University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไต้หวัน โดย Prof.Dr. Hsuan-lien Chu หัวหน้าภาควิชาการบัญชี (NTPU) พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในโอกาสนี้นักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดเพื่อการพัฒนาหัวข้องานวิจัย และยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกันอีกด้วย ต่อจากนั้นคณะศึกษาดูงานยังได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานบัญชี EY โดยมี Mr.James Tseng Partner หุ้นส่วนผู้จัดการและทีมงานผู้มีประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบัญชี ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังและพาเยี่ยมชมสำนักงานในแผนกต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้พร้อมสู่การประกอบวิชาชีพในระดับนานาชาติ