• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

0U6A9528 0U6A9529 0U6A9531 0U6A9534 0U6A9538 0U6A9541 0U6A9543 0U6A9544 0U6A9548 0U6A9550 0U6A9551 0U6A9552 0U6A9553 0U6A9554 0U6A9555 0U6A9556 0U6A9560 0U6A9569 0U6A9576 0U6A9579 0U6A9586 0U6A9592 0U6A9595 0U6A9601 0U6A9602 0U7A0001 0U7A0006 0U7A0008 0U7A0010 0U7A0013 0U7A0015 0U7A0020 0U7A0021 0U7A0022 0U7A0025 0U7A0027 0U7A0028 0U7A0029 0U7A0030 0U7A0031 0U7A0033 0U7A0037 0U7A0040 0U7A0041 0U7A0042 0U7A0045 0U7A0046 0U7A0047 0U7A0049 0U7A0050 0U7A0051 0U7A0053 0U7A0054 0U7A0055 0U7A0058 0U7A0060 0U7A0061 0U7A0063 0U7A0065 0U7A9952 0U7A9956 0U7A9957 0U7A9958 0U7A9965 0U7A9980 0U7A9982 0U7A9985 0U7A9988 0U7A9990 0U7A9993 0U7A9994 0U7A9997 0U7A9998 IMAG0132 IMAG0139_BURST002_COVER IMAG0141 IMAG0145 IMAG0147 IMAG0148 IMAG0149 IMAG0151

 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต