• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
การอบรมหลักสูตร

17091221_10154479222943380_1427283218_o 17092829_10154479226458380_1589264973_o 17092901_10154479225313380_193414026_o 17092974_10154479226348380_716924581_o 17093179_10154479224458380_1001034478_o 17101157_10154479225783380_335504224_o 17101489_10154479225898380_25382313_o 17101545_10154479226153380_1409349863_o 17105766_10154479223778380_167991753_o 17121480_10154479223033380_1284234914_o 17121740_10154479226413380_1579264407_o 17121998_10154479226303380_332665332_o 17122007_10154479224573380_2090086299_o 17122042_10154479226088380_1497553316_o 17122301_10154479226203380_743696005_o

 

การอบรมหลักสูตร "มาตรฐานบริการสุขภาพนานาชาติและการบริหารจัดการโรงพยาบาล” วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท Health Care Expert Group ประเทศไทย จำกัด