• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
การอบรมหลักสูตร "มาตรฐานบริการสุขภาพนานาชาติและการบริหารจัดการโรงพยาบาล”

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

การอบรมหลักสูตร "มาตรฐานบริการสุขภาพนานาชาติและการบริหารจัดการโรงพยาบาล” วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บริษัท Health Care Expert Group ประเทศไทย จำกัด