• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
เสร็จสิ้นไปแล้วกับงาน Grad Open House 2018

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

เสร็จสิ้นไปแล้วกับงาน Grad Open House 2018 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน และสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นจำนวนมาก