• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
เสร็จสิ้นไปแล้วกับงาน Grad Open House 2018

P4040004 P4040015 P4040019 P4040024 P4040026 P4040029 P4040036 P4040038 P4040040 P4040042 P4040049 P4040062

 

เสร็จสิ้นไปแล้วกับงาน Grad Open House 2018 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน และสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นจำนวนมาก