• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
Hot News

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โครงการหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรอบรมเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ RSU-Test สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ประกาศสอบ TOEIC ภาควิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC
“Graduate Open House 2019”
โครงการอบรม "ผู้บริหารการศึกษากับความเป็นมืออาชีพ"
สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโครงการหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยรังสิตจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561
ม.รังสิต เปิดบ้านกับงาน Open House 2018 ม.รังสิต เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ มัธยมปลายในงาน Open House 2018 วันศุกร์ที่ 31 ส.ค.-วันเสาร์ที่ 1 ก.ย.61 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ว.การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต จัดงานสุขภาพดีด้วยแพทย์แผนจีน 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต หยุดทำการระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2561
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่ง VIDEO CONTENT ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาคือนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต” ชิงทุนการศึกษา 50%
“Graduate Open House 2018”
Thailand Digital Awards 2018 “รางวัลกิตติมศักดิ์นักวิชาการดีเด่นด้านส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้สื่อออนไลน์ที่ถูกต้องอย่างมีคุณธรรมต่อสังคม”
13-16 ก.พ.นี้ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2560
ม.รังสิต มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเทอมให้แก่ นศ. และศิษย์เก่า “RSU Family”
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560
นักศึกษาทุกคณะวิชาเข้าทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกประเภทการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2560
งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561
ขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้จองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เสวนาในหัวข้อเรื่อง “Start up for the Next”
สัมมนาเรื่อง “พลังโซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจ 4.0” จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน 25 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 19.00 น. ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรคอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประกวด โครงการประกวดภาพการ์ตูนไอเดีย ปี 2017
สัมมนาเรื่อง “กฎหมายปฏิรูปที่ดิน และการถือครองที่ดิน”
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 20-21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม
ขอเชิญร่วมส่งบทความ “การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
สัมมนาการถ่ายภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “Digital Content”
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “Our Beloved King Rama 9”