• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
Hot News

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ปิดปรับปรุงระบบรับสมัครออนไลน์ เพื่อพัฒนาระบบ วันนี้ - 30 ก.ย. 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
มอบสิทธิพิเศษ สำหรับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
ขยายเวลามอบสิทธิพิเศษ สำหรับปริญญาโท
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2564
ขยายเวลา มอบสิทธิพิเศษ 30 ปี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
30 ปี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
เปิดโลก macro influencer 100,000 - 1,000,000+ likes เขาทำอย่างไร
“Graduate Online Open house 2020” กิจกรรมเพื่อการต่อยอดทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
พลิกตัวตันสู่ธุรกิจดิจิทัล (TRANSFORM INTO DIGITAL)
ขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต ปิดทำการในวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563
ประกาศเลื่อนกำหนดการของวันสุดท้ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้สมัครหลักสูตรระดับปริญญาโทในวันงาน Graduate Open House 2020
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ยกเว้นค่าสมัครเรียนระดับปริญญาโท-เอก วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2563
ประกาศ ฉบับที่ 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน สำหรับการรับ-ส่ง ตรวจรูปแบบการจัดเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
ประกาศ ฉบับที่ 3 ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ
ประกาศ ฉบับที่ 2 ขอปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม GRAD OPENHOUSE 2020
ประกาศขอปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม GRAD OPENHOUSE 2020
Graduate Open House 2020
"Graduate Rangsit Games" กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20
วิทยาลัยนานาชาติ ขอความร่วมมือในการงดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 27 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
ม.รังสิต มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเทอมให้แก่ นศ. และศิษย์เก่า “RSU Family”
ม.รังสิต จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “AI กับสงครามการค้า”
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
โครงการหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรอบรมเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ RSU-Test สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศสอบ TOEIC ภาควิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC
“Graduate Open House 2019”
โครงการอบรม "ผู้บริหารการศึกษากับความเป็นมืออาชีพ"
สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโครงการหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยรังสิตจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561
ม.รังสิต เปิดบ้านกับงาน Open House 2018 ม.รังสิต เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ มัธยมปลายในงาน Open House 2018 วันศุกร์ที่ 31 ส.ค.-วันเสาร์ที่ 1 ก.ย.61 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ว.การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต จัดงานสุขภาพดีด้วยแพทย์แผนจีน 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต หยุดทำการระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2561
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่ง VIDEO CONTENT ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาคือนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต” ชิงทุนการศึกษา 50%
“Graduate Open House 2018”
Thailand Digital Awards 2018 “รางวัลกิตติมศักดิ์นักวิชาการดีเด่นด้านส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้สื่อออนไลน์ที่ถูกต้องอย่างมีคุณธรรมต่อสังคม”
13-16 ก.พ.นี้ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2560
ม.รังสิต มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเทอมให้แก่ นศ. และศิษย์เก่า “RSU Family”
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560
นักศึกษาทุกคณะวิชาเข้าทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกประเภทการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2560
งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561
ขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้จองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เสวนาในหัวข้อเรื่อง “Start up for the Next”
สัมมนาเรื่อง “พลังโซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจ 4.0” จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน 25 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 19.00 น. ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรคอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประกวด โครงการประกวดภาพการ์ตูนไอเดีย ปี 2017
สัมมนาเรื่อง “กฎหมายปฏิรูปที่ดิน และการถือครองที่ดิน”
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 20-21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม
ขอเชิญร่วมส่งบทความ “การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
สัมมนาการถ่ายภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “Digital Content”
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “Our Beloved King Rama 9”