• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

M.F.A.(Computer Art)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2562


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
• Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที http://grad2.rsu.ac.th/adMisssion.aspx


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 1-12 มิถุนายน 2562 ที่ www.rsu.ac.th/reli
• วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 1-17 กรกฎาคม 2562 ที่ www.rsu.ac.th/reli
• วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 1-14 สิงหาคม 2562 ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์อาร์ต คอมพิวเตอร์กราฟิก ดิจิตอลอาร์ต ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562


การลงทะเบียน

• วันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
• การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
• การศึกษา แผน ข. โครงการวิจัยงานออกแบบส่วนบุคคล
• เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.30-21.30 น. และ วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารคุณหญิงพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต
• เปิดเรียน วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 248,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
    1. ค่าสมัครสอบ 500 บาท
    2. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 4,000 บาท
    3. ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 14,000 บาท

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 5214,5201

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th