• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด
ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

Download

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)

Master of Science Program in Information Technology Management : M.S.ITM (Online)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8(อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
• สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.msitmonline.com


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 2-17 ตุลาคม 2560
• วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2560
• วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 9.00 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 3-16 มกราคม 2561


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา


การสอบคัดเลือก

• สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
  o วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 20 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ที่ www.rsu.ac.th/reli
  o วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 20 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2560 ที่ www.rsu.ac.th/reli
  (ชำระค่าทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 200 บาท ที่แผนกการเงิน ชั้น 1 ตึก 1)


การลงทะเบียน

• วันที่ 3-19 มกราคม 2561 ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต ระบบทวิภาคภาค (2 ปี)
• การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
• การศึกษา แผน ข. สอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive)
• เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 156,000 บาท (ลงทะเบียนภาษาอังกฤษ 9,000 บาท)
    • เหมาจ่ายรายวิชาละ 12,000 บาท

Contact

Phone : • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร โทร 0-2997-2222 ต่อ 4055 / 085-423-2918 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
         • สำนักงาน RSU Cyber University ตึก 5 ชั้น 2 ห้อง 236 โทร 0-2997-2222 ต่อ 3242, 3245 / 081-696-3446 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

Website : https://cyberuonline.rsu.ac.th

e-mail : msitmonline@rsu.ac.th หรือ natthiya.s@rsu.ac.th หรือ grad@rsu.ac.th