• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด
ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

Download

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง(การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)

M.A.(Leadership in Society, Business and Politics) (Online)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8(อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
• สมัครออนไลน์ได้ที https://cyberuonline.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 2-17 ตุลาคม 2560
• วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2560
• วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 9.00 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 3-16 มกราคม 2561


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร


การลงทะเบียน

วันที่ 3-19 มกราคม 2561 ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
• การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
• การศึกษา แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
• กำหนดเปิดเรียน
  o ภาคการศึกษาพิเศษ วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560
  o ภาคการศึกษาที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 144,000 บาท
    • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 4,000 บาท

Contact

Phone : • คุณเจนจิรา อินทร์จันทร์ โทร 083-222-5289
          • สำนักงานหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ชั้น 1 อาคารอุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 1257
          • สำนักงาน RSU Cyber University อาคารวิษณุรัตน์ (ตึก 5) ชั้น 2 ห้อง 236 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง โทร 0-2997-2222 ต่อ 3242, 3245 / 081-696-3446

Website : www.rsu-cyberu.com/leadership

e-mail : online_ma@hotmail.com หรือ natthiya.s@rsu.ac.th