• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด
ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

Download

หลักสูตรศิลปศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

M.A.CJA.

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

วันนี้ ถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2560


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 8 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 1283
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
• Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที http://www.rsu.ac.th/cja/register.aspx


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน


การลงทะเบียน

• วันนี้ 19 สิงหาคม 2560
ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา


• การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
• การศึกษา แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
• เปิดเรียน วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit : 36

Class time : เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate : 145,000 บาท (ข้าราชการลด 20%)

Contact

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1283

Website : http://www.rsu.ac.th/cja/Default.aspx

e-mail : grad@.rsu.ac.th