• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด
ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

Download

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

M.N.S.(Adult Nursing)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

วันนี้ ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2559


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

1. บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
2. สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
3. ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
4. Download ใบสมัครได้ที่ http://grad.


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

1. รับผู้จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางการพยาบาล และมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


การสอบคัดเลือก

1. สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์(ตึก 4)


การลงทะเบียน

1. ภาคการศึกษาที่ 1/2559 วันที่ 15-26 สิงหาคม 2559
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 สิงหาคม 2559
3. เปิดเรียน วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559


ระบบการศึกษา

1. หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
2. แผนการศึกษา แผน ก ทำวิทยานิพนธ์
3. เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate :

Contact

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1489

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th