• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
เมื่อการศึกษาดูงานต่างประเทศ ไม่ใช่แค่ได้ความรู้ แต่ได้ ความไม่รู้ ด้วย !

1   2

4   3

 

เมื่อการศึกษาดูงานต่างประเทศ ไม่ใช่แค่ได้ความรู้ แต่ได้ "ความไม่รู้" ด้วย !

Academic Visit at New York Film Academy and Beijing Film Academy

 

ในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หรือ เรียน ป.โท ป.เอก อย่างที่เราเข้าใจกันนั้น ทางบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต มีทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศมอบให้กับนักศึกษาด้วย จึงมีคำถามตามมาทันทีว่า "ทำไมต้องไปดูงานต่างประเทศ" "ดูงานในประเทศไม่พอหรือ" "ไปเที่ยวหรือเปล่า" คำถามเหล่านี้ มีคำตอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ (อ.เอ็กซ์) ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต ได้สนับสนุนพวกเรา คณะเดินทางกลุ่มนักศึกษา ป.โท คอมพิวเตอร์อาร์ต รุ่นที่ 12 นำทีมโดย ผศ. ดร. วรรณพร ชูจิตารมย์ (อ.แพน) เพื่อเดินทางไปเยือนประเทศจีน ในปีนี้...
New York Film Academy และ Animation School of Beijing Film Academy เป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านแอนิเมชันและภาพยนตร์ในระดับแนวหน้าของจีนและเอเชีย หลักสูตร ป.โท คอมพิวเตอร์อาร์ต จึงเดินทางไปเยี่ยมชมและร่วมทำเวิร์คชอปทันที ก้าวแรกที่คณะเดินทางได้สัมผัสแผ่นดินจีนใหญ่ ก็รู้สึกได้ถึงความทันสมัย ความยิ่งใหญ่ฉบับเมืองจีน กรุงปักกิ่ง ยิ่งใหญ่อลังการ ประวัติศาสตร์ทรงคุณค่า ทั้งสถาปัตยกรรมใหม่ สวย หรู สถาปัตยกรรมโบราณ ก็ยิ่งใหญ่ อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

การดูงานวันแรก : กำแพงเมืองจีน ที่ด่านจวีหยงกวน ถือเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เพราะมีความยาวมากถึง 6,350 กิโลเมตร คณะเดินทางรู้สึกมหัศจรรย์กับความยิ่งใหญ่ของคนจีนโบราณกับคำที่ว่า ชาวจีน "ขยัน" มากๆ การสร้างกำแพงที่มีความสูงเท่ากับตึกหลายชั้นและยาวหลายพันกิโลเมตร นับเป็นการสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่และต้องใช้ความเพียรของทุกคน ข้อเรียนรู้ที่คณะเดินทางได้จากการชมกำแพงเมืองจีนที่สำคัญคือ "การสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่หรือวิทยานิพนธ์ก็ตามจะต้องใช้ความเพียร เป็นส่วนผสมสำคัญ ผลงานนั้นจึงจะสำเร็จได้"

 

การดูงานวันที่สอง : เยี่ยมชม New York Film Academy และ Animation School of Beijing Film Academy โดยทางสถาบันการศึกษาในกรุงปักกิ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมาก มีผู้รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ตรวจตราการเข้าออกของทุกคนอย่างเข้มงวด เมื่อเข้าไปด้านในก็พบอาคารเรียนที่ออกแบบด้านสถาปัตยกรรมจีนสมัยใหม่ควบคู่ไปกับสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมจีนโบราณ เป็นความสวยงามที่ผสานกันอย่างลงตัว ภายในอาคารเรียนเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทันสมัยในการเรียนรู้เช่น ห้องเรียนผ่านดาวเทียม ห้องรับชมภาพยนตร์แบบ 4 D และสตูดิโอสำหรับทำงานสต้อปโมชันที่มีอุปกรณ์ครบครัน คณะเดินทางได้รับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของ New York Film Academy และ Animation School of Beijing Film Academy จากนั้นเดินทางเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ ที่น่าตื่นตาตื่นใจก็เห็นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ Beijing Film Academy ที่รวมโล่รางวัลและผลงานระดับชาติและนานาชาติ ที่ประดับจนเต็มกำแพงสี่ดานสูงถึงเพดานห้อง และห้องประวัติผู้ก่อตั้งสถาบัน และผลงานที่โดดเด่น ถูกรวบรวมเอาไว้อย่างดี จากนั้นช่วงบ่าย ได้ร่วมทำเวิร์คช้อปการสร้างแรงบันดาลใจเพื่องานภาพยนตร์และแอนิเมชัน สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการดูงานในวันนี้คือ "ผลงานที่สร้างไม่เพียงสร้างด้วยฝีมือเท่านั้น แต่จะต้องสร้างจากจิตวิญญาณ ที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่มีในตัวตนของเราเท่านั้น ผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันของเราจึงโดดเด่นและทรงคุณค่าในแบบที่ไม่มีใครเหมือน"

 

การดูงานวันที่สาม : พระราชวังกู้กง หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า พระราชวังต้องห้าม เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานถึง 500 ปี อันเป็นที่ประทับของจักรพรรดิของราชวงศ์ต่างๆมากถึง 24 พระองค์ พระราชวังมีอนาเขตที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักมากมายและมีห้องเป็นพันห้อง ประตูทางเข้าได้สร้างเป็นกำแพงสูงมาก ยากแก่การบุกรุกของข้าศึกในสมัยโบราณ พระราชบัลลังก์ ขององค์จักรพรรดิ หรือ ฮ่องเต้ นั้นก็ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีให้พวกเราได้เห็นกัน ประเพณีและวัฒนธรรมโบราณที่คณะเดินทางได้รับรู้จากการเยี่ยมชมในวันนี้ ทำให้เราได้ทราบสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอย่างหนึ่งว่า "ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นรากเหง้าที่แท้จริงของสังคม หากจะสะท้อนสังคมได้ก็ต้องสะท้อนที่ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหลัก"

 

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาได้จากการดูงานต่างประเทศในครั้งนี้คือ การเรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่น เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การดูแลตนเอง การช่วยเหลือ การมีน้ำใจกับเพื่อนร่วงทาง ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ความสามัคคี การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และได้รับความรู้และแรงบันดาลใจใหม่ๆจากสถานที่ดูงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะหาไม่ได้หากไม่ได้ออกไปดูโลกกว้าง หรือศึกษาดูงานต่างประเทศนั่นเอง โดยหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 13 แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 8 สิงหาคม 2562 ที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต หรือ โทร.02 791 6000 ต่อ 4001-5, 5214 โครงการพานักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต ดูงานต่างประเทศ " New York Film Academy และ Animation School of Beijing Film Academy, Beijing, China" ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค. 62 บทความโดย ผศ. ดร. วรรณพร ชูจิตารมย์ (อ.แพน) อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต