• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005




ข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

 

ปะเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในเร็วๆ นี้ วันนี้บัณฑิตสิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จึงนำข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย โดยสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมาฝากครับ

สำหรับ 5 วิธีหลักในการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีนั้นทำได้โดย...

  1. บริโภคอาหารที่เหมาะกับวัย เนื่องจากกิจกรรมทางกายลดลง การใช้พลังงานจึงน้อยลงไปด้วย วัยนี้ควรงดอาหารประเภท แป้ง น้ำตาล ไขมัน เน้นการรับโปรตีนดีๆ จากอาหาร เช่น ปลา ร่วมกับการกินอาหารที่มีแร่ธาตุที่จำเป็นกับวัย อาทิ แคลเซียม ธาตุเหล็ก ซึ่งพบมากใน ผลิตภัณฑ์จากนม และถั่ว ธัญพืช เป็นต้น
  2. หลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านการปรุงด้วยวิธีผัด หรือทอด เน้น ต้ม นึ่ง ตุ๋น อบ ย่าง แทน
  3. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดทุกชนิด ทั้งหวานจัด เค็มจัด
  4. ดื่มน้ำสะอาดให้ได้อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว เพื่อช่วยปรับสมดุลร่างกาย และทำให้รู้สึกสดชื่น
  5. ออกกำลังกายเบาๆ ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง โดยเริ่มจากการวอร์มอัพยืดเส้นยืดสายก่อน จากนั้นจึงเริ่มการออกกำลัง เช่น เดิน ว่ายน้ำ ขี่จักรยานเบาๆ

5 ข้อง่ายๆ ร่วมกับการพาผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพประจำปีก็ช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แล้วครับ