• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
โลกบังคับให้เราเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

โลกบังคับให้เราเรียนรู้ตลอดชีวิต

              “โลกมันหมุนเราต้องหมุนตามโลกหยุดนิ่งไม่ได้” คือประโยคที่คุณวุฒิชาติ บุสุวะ อดีตหน่วยซีลผู้เข้าร่วมในภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิตจากเหตุการณ์ถ้ำหลวงได้เน้นย้ำไว้อย่างชัดเจน

 

 

 

              สำหรับคุณวุฒิชาตินั้น ถึงแม้จะผ่านการฝึกกรำด้านการทหารมาอย่างหนัก แต่กลับมองว่า ในทุกๆ อาชีพนั้นต้องอาศัยรากฐานที่แข็งแกร่งซึ่งเรียกว่า ‘การศึกษา’ ไม่เว้นแม้แต่หน่วยซีลที่เน้นความเข้มแข็งทางร่างกายก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ในทางทฤษฏีต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

 

บู๊และบุ๋นคือหัวใจของการดำเนินชีวิต

              “บู๊และบุ๋นต้องประสานกันอย่างกลมกลืน” คุณวุติชาติได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ระบบการศึกษามีความสำคัญมากทั้งต่อด้านอาชีพ รวมไปถึงการดำรงชีวิตของคนเรา หากไม่มีองค์ความรู้พื้นฐาน มนุษย์เราก็ไม่มีทางที่จะมีความรู้ในกระบวนการคิด การวิเคราะห์ ส่งผลให้การทำงานจริงไม่แตกฉาน

 

              อย่างกรณีภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิต ถ้ำหลวง เราต้องตระหนักเสมอว่ามี 13 ชีวิตสำคัญรอการช่วยเหลืออยู่ ทุกคนทุกฝ่ายต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านการวางแผน เราเองก็ต้องวางแผนการเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้การไปช่วยเหลือของเราไม่กลายเป็นภาระให้กับส่วนงานอื่นๆ

 

              “ถ้าถามว่า องค์ความรู้ด้านกระบวนการคิดนี้เกิดขึ้นจากไหน ก็สามารถบอกได้เลยว่า เกิดจากการศึกษาผสานกับประสบการณ์จริง ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้” คุณวุฒิชาติ กล่าว

 

โลกบังคับให้มนุษย์เรียนรู้ตลอดชีพ... หยุดเรียนรู้ไม่ได้

 

              ในวัย 42 ปี ถ้าว่ากันตามจริงก็จัดว่าเข้าสู่วัยกลางคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน แม้งานที่ทำจะเป็นงานที่อาศัย ‘ประสบการณ์’ แต่คุณวุฒิชาติก็ยืนยันว่า ‘การศึกษา’ คือสิ่งที่ช่วยให้เราเติบโต... ไม่ว่าอายุเท่าไรก็ตาม

 

              “สิ่งที่ศึกษาในระดับปริญญาโทตอนนี้ช่วยสร้างกระบวนการคิดที่ลึกซึ้ง” คุณวุฒิชาติ กล่าวเปิดเรื่องอย่างน่าสนใจ

 

              “โลกของเรามันหมุนตลอดเวลา และไม่ได้หมุนวนเฉยๆ มันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น สำหรับผมแล้ว เชื่อว่ามนุษย์เราก็ต้องหมุนตามโลกและหยุดนิ่งไม่ได้

 

              ก่อนหน้าที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  มหาวิทยาลัยรังสิต ผมเคยคิดว่า การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นเรื่องไกลตัว เราก็แค่ดำเนินชีวิตไปตามครรลองของเรา แต่เมื่อได้มาศึกษาอย่างลึกซึ้งทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิด และพัฒนาตนเอง จากที่ไม่มีกระบวนคิดด้านสังคม วิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมืองทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ก็ทำให้ผมเข้าใจว่า เรื่องราวต่างๆ เหล่านั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว

 

              ที่สำคัญ นอกเหนือจากการเรียนรู้ข้างต้น การศึกษาในสาขาวิชานี้ยังทำให้ผมเข้าใจโลก เข้าใจคน และยังสามารถช่วยให้เรามองตัวเราเองในแง่ที่ว่า จะพัฒนาตนเองไปในทิศทางใดอีกด้วย

 

              เพราะเราไม่สามารถกดล็อคให้ประเทศหรือโลกหยุดพัฒนา เราไม่สามารถบังคับได้ว่าโลกต้องเป็นไปในทิศทางใด ฉะนั้น สิ่งสำคัญก็คือการเตรียมพร้อมตัวเรา และที่สำคัญไปกว่าคือ ทำตนเองให้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นด้วย” คุณวุฒิชาติ กล่าวทิ้งท้าย

 

              ไม่ว่าจะกี่ยุคสมัย จะเห็นได้ว่า การศึกษานั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคต และอย่างที่คุณวุฒิชาติได้กล่าวไว้ “โลกมันหมุนเราต้องหมุนตามโลกหยุดนิ่งไม่ได้” เหตุนี้เอง เราเองก็หยุดเรียนรู้ไม่ได้… เช่นกัน

 

 

 

 

โลกบังคับให้เราเรียนรู้ตลอดชีวิต

              “โลกมันหมุนเราต้องหมุนตามโลกหยุดนิ่งไม่ได้” คือประโยคที่คุณวุฒิชาติ บุสุวะ อดีตหน่วยซีลผู้เข้าร่วมในภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิตจากเหตุการณ์ถ้ำหลวงได้เน้นย้ำไว้อย่างชัดเจน

 

              สำหรับคุณวุฒิชาตินั้น ถึงแม้จะผ่านการฝึกกรำด้านการทหารมาอย่างหนัก แต่กลับมองว่า ในทุกๆ อาชีพนั้นต้องอาศัยรากฐานที่แข็งแกร่งซึ่งเรียกว่า ‘การศึกษา’ ไม่เว้นแม้แต่หน่วยซีลที่เน้นความเข้มแข็งทางร่างกายก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ในทางทฤษฏีต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

 

บู๊และบุ๋นคือหัวใจของการดำเนินชีวิต

              “บู๊และบุ๋นต้องประสานกันอย่างกลมกลืน” คุณวุติชาติได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ระบบการศึกษามีความสำคัญมากทั้งต่อด้านอาชีพ รวมไปถึงการดำรงชีวิตของคนเรา หากไม่มีองค์ความรู้พื้นฐาน มนุษย์เราก็ไม่มีทางที่จะมีความรู้ในกระบวนการคิด การวิเคราะห์ ส่งผลให้การทำงานจริงไม่แตกฉาน

 

              อย่างกรณีภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิต ถ้ำหลวง เราต้องตระหนักเสมอว่ามี 13 ชีวิตสำคัญรอการช่วยเหลืออยู่ ทุกคนทุกฝ่ายต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านการวางแผน เราเองก็ต้องวางแผนการเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้การไปช่วยเหลือของเราไม่กลายเป็นภาระให้กับส่วนงานอื่นๆ

 

              “ถ้าถามว่า องค์ความรู้ด้านกระบวนการคิดนี้เกิดขึ้นจากไหน ก็สามารถบอกได้เลยว่า เกิดจากการศึกษาผสานกับประสบการณ์จริง ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้” คุณวุฒิชาติ กล่าว

 

โลกบังคับให้มนุษย์เรียนรู้ตลอดชีพ... หยุดเรียนรู้ไม่ได้

 

              ในวัย 42 ปี ถ้าว่ากันตามจริงก็จัดว่าเข้าสู่วัยกลางคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน แม้งานที่ทำจะเป็นงานที่อาศัย ‘ประสบการณ์’ แต่คุณวุฒิชาติก็ยืนยันว่า ‘การศึกษา’ คือสิ่งที่ช่วยให้เราเติบโต... ไม่ว่าอายุเท่าไรก็ตาม

 

              “สิ่งที่ศึกษาในระดับปริญญาโทตอนนี้ช่วยสร้างกระบวนการคิดที่ลึกซึ้ง” คุณวุฒิชาติ กล่าวเปิดเรื่องอย่างน่าสนใจ

 

              “โลกของเรามันหมุนตลอดเวลา และไม่ได้หมุนวนเฉยๆ มันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น สำหรับผมแล้ว เชื่อว่ามนุษย์เราก็ต้องหมุนตามโลกและหยุดนิ่งไม่ได้

 

              ก่อนหน้าที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  มหาวิทยาลัยรังสิต ผมเคยคิดว่า การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นเรื่องไกลตัว เราก็แค่ดำเนินชีวิตไปตามครรลองของเรา แต่เมื่อได้มาศึกษาอย่างลึกซึ้งทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิด และพัฒนาตนเอง จากที่ไม่มีกระบวนคิดด้านสังคม วิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมืองทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ก็ทำให้ผมเข้าใจว่า เรื่องราวต่างๆ เหล่านั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว

 

              ที่สำคัญ นอกเหนือจากการเรียนรู้ข้างต้น การศึกษาในสาขาวิชานี้ยังทำให้ผมเข้าใจโลก เข้าใจคน และยังสามารถช่วยให้เรามองตัวเราเองในแง่ที่ว่า จะพัฒนาตนเองไปในทิศทางใดอีกด้วย

 

              เพราะเราไม่สามารถกดล็อคให้ประเทศหรือโลกหยุดพัฒนา เราไม่สามารถบังคับได้ว่าโลกต้องเป็นไปในทิศทางใด ฉะนั้น สิ่งสำคัญก็คือการเตรียมพร้อมตัวเรา และที่สำคัญไปกว่าคือ ทำตนเองให้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นด้วย” คุณวุฒิชาติ กล่าวทิ้งท้าย

 

              ไม่ว่าจะกี่ยุคสมัย จะเห็นได้ว่า การศึกษานั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคต และอย่างที่คุณวุฒิชาติได้กล่าวไว้ “โลกมันหมุนเราต้องหมุนตามโลกหยุดนิ่งไม่ได้” เหตุนี้เอง เราเองก็หยุดเรียนรู้ไม่ได้… เช่นกัน