• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
“รู้ลึกอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้กว้างด้วย” ตำราชีวิตที่ออกแบบได้

 “รู้ลึกอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้กว้างด้วย” ตำราชีวิตที่ออกแบบได้

พ.ต.ท.เขมชยุตม์ โภคินจารุเสถียร

 

 

“อย่าหยุดเรียนรู้ เพราะชีวิตไม่เคยหยุดสอนเรา...” ในโลกของการใช้ชีวิตและการทำงานท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในทุกวันนี้ เราจะมีความรู้เชิงลึกเพียงแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวคงไม่พอ แต่เราต้องมีความรู้ในหลายๆ เรื่องในเชิงกว้างด้วย” บทสนทนาเริ่มต้นของ พ.ต.ท.เขมชยุตม์ โภคินจารุเสถียร นักวิชาการจากรั้วโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้ เรียนจบปริญญา 6 ใบในเวลาไม่กี่ปี ทั้งปริญญาตรีถึงปริญญาเอก เพราะเชื่อว่าชีวิตคนเราเหมือนน้ำไม่เต็มแก้ว ต้องเรียนรู้อยู่ตลอด

          จากความตั้งใจวัยเด็ก อยากทำงานที่มีความมั่นคง สู่การมุมานะจนสามารถสอบเข้าเรียนและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในหลากหลายสาขา รวมทั้งจบปริญญาเอกมาแล้ว 1 ใบ ด้านคุณวุฒิเรียกว่ามีทั้งสายบู้และสายบุ๋น

ด้านวิชาชีพเขาคือ ตำรวจน้ำดีที่ผ่านประสบการณ์การทำงานทั้งด้านสอบสวนและสืบสวนมาหลายปี ได้รับรางวัลพนักงานสอบสวนดีเด่น รางวัลเจ้าหน้าที่สืบสวนดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด ระดับภาค 8 และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

ขณะเดียวกันด้านการศึกษาเขาไม่เคยหยุดเรียนรู้หลังจากจบปริญญาเอกมาแล้ว 1 ใบ ได้ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาเอกอีกใบทางด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม หวังเพียงเพื่อนำองค์ความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ ไปต่อยอดและปรับใช้ในการทำงานด้านการสอน และปัจจุบัน พ.ต.ท.เขมชยุตม์ โภคินจารุเสถียร เป็นอาจารย์สอนคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

 

รู้วิชา-รู้งาน-รู้ลึก-รู้กว้าง... การเรียนรู้ที่รอบด้าน

          “ก่อนที่จะเข้าสู่สายงานวิชาการอย่างเต็มตัว ได้เริ่มต้นการทำงานในวิชาชีพตำรวจมากว่า 10 ปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านอาชญากรรม ในวันที่เราเป็นร้อยเวร เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวน เคยทำงานทั้งสอบสวนและสืบสวนมาก่อน ในวันนั้นเรารู้แค่ว่าปลายทางของการเกิดอาชญากรรมมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง จึงเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมในสังคมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มีสาเหตุมาจากอะไร ปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขและป้องกันได้อย่างไรบ้าง ทั้งยังเชื่อว่าการเริ่มต้นจะทำอะไรก็ตามนั้น ก้าวแรกมีความสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือก้าวที่ถูกต้องหรือก้าวให้ถูกทาง ดังนั้น หากสนใจจะศึกษา สาเหตุ การแก้ไข และการป้องกันของปัญหาอาชญากรรมในสังคม จึงจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดยตรง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกศึกษาต่อทางด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ในระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ส่วนหนึ่งเพราะการเรียนการสอนทางด้านนี้ไม่ได้เปิดสอนอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ประกอบกับผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในแวดวงตำรวจ รวมทั้งคณาจารย์ที่สอนล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง ทำให้เราได้รับองค์ความรู้อย่างรอบด้าน”

 

 

          พ.ต.ท.เขมชยุตม์ กล่าวว่า การเรียนในระดับปริญญาเอกไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเพื่อทำวิจัยเท่านั้น แต่เรียนเพื่อให้ถึงแก่นของอาชญาวิทยา เพราะเรื่องของกระบวนการทำวิจัยเป็นโจทย์ที่เรานำไปต่อยอดเพิ่มเติมว่าได้นำกระบวนการเหล่านี้ไปทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราอยากรู้เรื่องอาชญาวิทยาในบริบทต่างๆ ได้อย่างไร แน่นอนว่าปลายทางของความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเรียน เรื่องราวระหว่างทางคือประสบการณ์ที่ดีที่เราจะเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุด เพราะชีวิตของเราสามารถออกแบบเองได้ว่าจะให้เป็นแบบไหน ตนเองมีโอกาสได้เรียนมาหลากหลายปริญญา และปริญญาเอกใบนี้เป็นใบที่สอง ทำให้รู้ว่าหลายอย่างของการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาในการทำงานและเรียนไปพร้อมกัน หรือการทำทีสิท สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจธรรมชาติและกระบวนการของมัน สุดท้ายเราจะผ่านทุกอย่างไปได้

“ผมเชื่อว่าความรู้ทุกวันนี้มีมากมายในหลากหลายด้าน ถ้าเรารู้ลึกเพียงอย่างเดียวหรือแค่เรื่องเดียว เราก็จะรู้ไม่รอบด้าน แต่ถ้าเราเพิ่มเติมความรู้ในด้านกว้างให้รู้หลายอย่างไปพร้อมกัน ทางที่เราจะไปถึงความสำเร็จก็ย่อมมีมากขึ้น”

 

 

ชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะสุขและทุกข์ไปได้พร้อมๆ กัน

กับชีวิตที่ผ่านมาเชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยทำเรื่องผิดพลาด ผมเองพยายามเรียนรู้อยู่เสมอ ไม่ใช่แค่เรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ค่อยๆ เรียนรู้(ชีวิต) ไปพร้อมๆ กัน จากการมองโลกด้วยความจริง เรียนรู้จากความผิดพลาด เพราะในแง่ของประสบการณ์แล้ว ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเราต้องบาลานซ์ชีวิตและผ่านไปให้ได้ และหากเราก้าวข้ามความรู้สึกเหล่านั้นไปได้ เราจะได้บทเรียนและแง่คิดที่ดีในชีวิตคืนมาเสมอ

 

 

          “สำหรับเส้นทางชีวิตผมอาจจะเดินมาครึ่งทางแล้ว แต่เส้นทางของการเรียนรู้ยังคงต้องก้าวเดินต่อไปและยังต้องเติมเต็มความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ วันนี้ผมอยู่ในแวดวงวิชาการ ในฐานะอาจารย์เราไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้สอน แต่เราต้องเป็นได้ทั้ง Coaching นัก Motivate หรือเป็นหลายๆ อย่างให้กับนักศึกษา ในการที่จะผลักดันให้เขาได้ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก”

อย่าหยุดเรียนรู้... เพราะชีวิตไม่เคยหยุดสอนเรา