-->
  • โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก แล้ววันนี้

สมัครเรียน
Success Image

Thailand Digital Awards 2018 “รางวัลกิตติมศักดิ์นั...

    ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ...

Success Image

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่ง VIDEO CONTENT ในหัวข้อเ...

      ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่ง VIDEO C...

Success Image

“Graduate Open House 2018”...

     บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต จัด...

สารจาก ผู้บริหาร

การศึกษาคือการสร้างผู้เรียนให้เป็นคนที่มีความงามและความสมบูรณ์ ทั้งใจและกาย

ขอให้มีความอดทน และความเพียร อยากเรียนอะไรก็สำเร็จ

อย่ารั้งรอทำทันทีที่มีโอกาส
อย่าให้พลาดเพราะโอกาสไม่รอเรา

จะเรียนหนัก หรือรู้จักจะเรียนรู้
จงตรองดู เมื่อมาอยู่ที่นี่

We Learn With The Heart Of Justice;We Teach With The Wisdom Of Morality

บัญชีเป็นภาษาหลักของธุรกิจ การทำธุรกิจโดยไม่เข้าใจข้อมูลบัญชีก็ไม่ต่างกับการเล่นกีฬาโดยไม่เข้าใจกติกา

อาชญากรรมเกิดขึ้นทุกวัน
ศึกษากันหน่อยเถอะครับ

Diplomacy is a means toward
mutual understanding
, peace and harmony

การศึกษา
คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิต

เทคโนโลยีสร้างประโยชน์ให้กับท่าน แต่ก็สร้างความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
หากใช้เทคโนโลยี โดยไม่รู้เท่าทัน อาจเป็นเหยื่อของมัน โดยไม่รู้ตัว

ทำวิจัยเป็น เห็นจุดเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติจากหลักฐานเชิงประจักษ์
รักษ์คุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ

จงทำในสิ่งที่ดีและถูกต้อง
แล้วความถูกต้องจะเข้าข้างเรา
Do the right thing