• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก แล้ววันนี้

สมัครเรียน
Success Image

มหาวิทยาลัยรังสิตจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ...

มหาวิทยาลัยรังสิตจัดประชุมวิชาการระดับชา...

Success Image

ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561...

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ปร...

สารจาก ผู้บริหาร