• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก แล้ววันนี้

สมัครเรียน
Success Image

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้...

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดั...

Success Image

ม.รังสิต เปิดบ้านกับงาน Open House 2018 ม.รังสิต ...

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม...

Success Image

ว.การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต จัดงานสุขภาพดีด้วยแ...

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยร...

สารจาก ผู้บริหาร