-->
  • โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก แล้ววันนี้

สมัครเรียน
Success Image

“Graduate Open House 2018”...

     บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต จัด...

Success Image

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต หยุดทำการระหว่างว...

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต หยุดทำก...

Success Image

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้...

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดั...

สารจาก ผู้บริหาร

การศึกษาคือการสร้างผู้เรียนให้เป็นคนที่มีความงามและความสมบูรณ์ ทั้งใจและกาย

ขอให้มีความอดทน และความเพียร อยากเรียนอะไรก็สำเร็จ

อย่ารั้งรอทำทันทีที่มีโอกาส
อย่าให้พลาดเพราะโอกาสไม่รอเรา

จะเรียนหนัก หรือรู้จักจะเรียนรู้
จงตรองดู เมื่อมาอยู่ที่นี่

We Learn With The Heart Of Justice;We Teach With The Wisdom Of Morality

บัญชีเป็นภาษาหลักของธุรกิจ การทำธุรกิจโดยไม่เข้าใจข้อมูลบัญชีก็ไม่ต่างกับการเล่นกีฬาโดยไม่เข้าใจกติกา

อาชญากรรมเกิดขึ้นทุกวัน
ศึกษากันหน่อยเถอะครับ

Diplomacy is a means toward
mutual understanding
, peace and harmony

การศึกษา
คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิต

เทคโนโลยีสร้างประโยชน์ให้กับท่าน แต่ก็สร้างความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
หากใช้เทคโนโลยี โดยไม่รู้เท่าทัน อาจเป็นเหยื่อของมัน โดยไม่รู้ตัว

ทำวิจัยเป็น เห็นจุดเปลี่ยน
เรียนรู้การปฏิบัติจากหลักฐานเชิงประจักษ์
รักษ์คุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ

จงทำในสิ่งที่ดีและถูกต้อง
แล้วความถูกต้องจะเข้าข้างเรา
Do the right thing