• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
แฟนเดย์... แฟนกันแค่วันเดียว (บทวิจารณ์)

Blog Post Image

แฟนเดย์... แฟนกันแค่วันเดียว

โดย รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี
บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลังจากยุติบทบาทของจีทีเอช (GTH) กลุ่มผู้ผลิตซุ่งเป็นกำลังหลักของจีทีเอชได้รวมกันก่อตั้งจีดีเอช (GDH) ขึ้น เมื่อมองในแง่ธุรกิจ การลงทุน และการบริหาร สามารถกล่าวได้ว่า ไม่มีภาพยนตร์ของจีทีเอชอีกต่อไปแล้ว แต่เมื่อมองที่กลุ่มผู้ผลิตและสร้างสรรค์งาน ดูเหมือนว่า จีทีเอชยังคงอยู่ เพียงแต่แปรสภาพเป็น จีดีเอช เท่านั้น

การแปรสภาพและการเปลี่ยนชื่ออาจเป็นการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อเห็นรายชื่อผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับฯ คนดูภาพยนตร์ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นขาประจำขอจีทีเอช ย่อมรู้ได้เลยว่า รูปแบบเนื้อหาและลีลาการนำเสนอน่าจะยังเป็น “แบบจีทีเอช”

จุดเด่นที่เป็นเครื่องหมายการค้าของจีทีเอชมีอย่างน้อย 4 ข้อ
“หนึ่ง” มีบทภาพยนตร์ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบครอบ โดยแทบไม่ปรากฏว่าสร้างงานที่มีบท “อ่อน”
“สอง” มีการคัดเลือกผู้แสดงอย่างเหมาะสมและแทบไม่มีผลงานการแสดงระดับแย่ให้เห็น
“สาม” มีงานสร้างสรรคืที่ประณีตพิถีพิถัน
“สี่” ทั้ง 3 ข้อ มุ่งตอบสนองคนดูซึ่งเป็นชนชั้นกลางในเขตเมือง

สำหรับงานเรื่องแรกของบริษัทคือ “แฟนเดย์ฯ” เห็นได้ชัดว่ายังคงรักษาจุดเด่นเอาไว้ ในฐานะที่เป็นงานแนวตลกโรแมนติก การผสมผสานระหว่างเรื่องความรักกับอารมณ์ขันทำได้ลงตัว นอกจากนั้น การบีบคั้นอารมณ์ถึงระดับเข้มข้นก็ทำได้ดีเช่นกัน

การจบเรื่องอย่างที่เห็นนั้น เป็นการจบที่เปิดพื้นที่ให้คนดูได้ใช้จินตนาการต่อเติมกันเอง ซึ่งน่าจะทำให้เรื่องราวยังคงประทับอยู่ในใจ แน่นอนว่านี่คือภาพยนตร์ที่ดีในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะบทฯ การกำกับฯ งานสร้าง และการแสดงของสองผู้แสดงนำ

ที่มา: สารรังสิต ปีที่ 20 ฉบับที่ 249 ตุลาคม 2559