• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
30 ปี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต

30 ปี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

*มอบสิทธิพิเศษ สำหรับปริญญาโท

หลักสูตรภาษาไทย รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 30%

และปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 20%

พร้อมผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ 4 งวด 0%

สำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 30 เมษายน 2564

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต grad.rsu.ac.th


*ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยรังสิต