• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ขยายเวลา มอบสิทธิพิเศษ 30 ปี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต

 

*ขยายเวลามอบสิทธิพิเศษ สำหรับปริญญาโท

หลักสูตรภาษาไทย รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 30%

และปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 20%

พร้อมผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ 4 งวด 0%

สำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 18 พฤษภาคม 2564

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต grad.rsu.ac.th


*ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยรังสิต