• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
มอบสิทธิพิเศษ สำหรับปริญญาโท

 
 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
*มอบสิทธิพิเศษ
สำหรับปริญญาโทหลักสูตรปกติภาษาไทย รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 25%
และปริญญาโทหลักสูตรปกตินานาชาติ รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 15%
พร้อมเปิดโอกาสให้คุณผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ 4 งวด 0%
สำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2564
สมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ http://grad.rsu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 – 2997 -2200 ต่อ 4001 - 4005
#30ปีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต #บัณฑิตวิทยาลัย #ปริญญาโท #ปริญญาเอก #มหาวิทยาลัยรังสิต
 
*ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยรังสิต