• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ประกาศ ฉบับที่ 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศ ฉบับที่ 4


ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ ผ่านช่องทาง email : grad@rsu.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2563


รับสมัครเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ผ่านเว็บ grad.rsu.ac.th

และติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/grad.rsu

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
จึงขออภัยในความไม่สะดวก