• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต ปิดทำการในวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต ปิดทำการในวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563

 

 

 

สามารถสมัครเรียนได้ที่สำนักงานรับนักศึกษาอาคารอาทิตย์อุไรรัตร์

หรือออนไลน์ได้ที่ grad.rsu.ac.th

ติดต่อสอบถามได้ที่ email : grad@rsu.ac.th