• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
“Graduate Open House 2019”

Blog Post Image

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “Graduate Open House 2019” กิจกรรมเพื่อการต่อยอดทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้นกว่า 50 หลักสูตร โดยในวันงาน สามารถสมัครเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและ มอบส่วนลดทางการศึกษา ทุน 25% สำหรับผู้สมัครเรียนในวันงาน กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ชั้น 1 และ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย
- โซนให้ข้อมูลทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทุกหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
- โซน EXHIBITION จัดแสดงธุรกิจของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรังสิต
- โซนเสวนาสัมมนา เพื่อให้ข้อมูลองค์ความรู้ที่น่าสนใจต่อภาคธุรกิจยุคใหม่ และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
รายละเอียดการเสวนาสัมนา
>เสวนาเรื่อง “ภาษาอังกฤษพัฒนาได้”
วิทยากร : สถาบันภาษาอังกฤษ (Workshop ทดสอบภาษาอังกฤษ) ชั้น 3 ห้อง 1-301
>เสวนาเรื่อง “รู้รอดปลอดภัยจากแฮกเกอร์ในยุคดิจิทัล 5G”
วิทยากร : ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
>เสวนาเรื่อง “Understanding blockchain Technology”
วิทยากร : ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ
ผู้อำนวยการหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
*** สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน
สามารถสมัครได้ภายในงาน และศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-997-2222 ต่อ 4001 – 4005 หรือ Call center 02-791-5997