• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ประกาศ ฉบับที่ 3 ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศ ฉบับที่ 3


ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ ผ่านช่องทาง email : grad@rsu.ac.th
รับสมัครเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ผ่านเว็บ grad.rsu.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2563
และติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/grad.rsu

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
จึงขออภัยในความไม่สะดวก