• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ประกาศสอบ TOEIC ภาควิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC

Blog Post Image

ประกาศสอบ TOEIC
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC
จัดสอบในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 316