• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

วันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

 

 

กำหนดการ

31 กรกฎาคม 2560              วันสุดท้ายส่งบทความวิจัย

31 กรกฎาคม 2563              วันสุดท้ายชำระค่าลงทะเบียน

17 สิงหาคม 2563                 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ

31 สิงหาคม 2563                 วันสุดท้ายส่งบทความวิจัย(ฉบับแก้ไข)

21-22 กันยายน 2563          วันประชุมวิชาการ

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและเสนอผลงานวิจัยได้ที่ http://ngrc.rmu.ac.th