• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560

Blog Post Image

ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ จะจัดพิธีซ้อมย่อย ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 และซ้อมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

ในปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,718 คน โดยมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ บุศ-โกมลทิพย์ รัตนาไพศาลสุข, เอิร์ธ-ธวัช พรรัตนประเสริฐ, เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข, น้ำตาล-พิจักขณา วงศารัตนศิลป์, ยีน-เกวลิน ศรีวรรณา, มายด์-ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล, และ โซ่-ศตายุ นาคทองเพชร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5578 รายละเอียดต่างๆ
1. กำหนดการพิธีประสาทปริญญา (ภาคเช้า)
2. กำหนดการพิธีประสาทปริญญา (ภาคบ่าย)
3. กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญา
4. กำหนดการ(ย่อ)
5. ตารางสถานที่รายงานตัว (ภาคเช้า) ในวันซ้อมใหญ่และในวันพิธีประสาทปริญญา ตารางสถานที่รายงานตัว (ภาคบ่าย) ในวันซ้อมใหญ่และในวันพิธีประสาทปริญญา
6. ขั้นตอนการเข้ารับปริญญา
7. การแต่งชุดครุยวิทยฐานะ
8. ข้อมูลที่ควรทราบในการปฏิบัติตนของบัณฑิต
9. คำปฏิญาณตนของบัณฑิต
10. วีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนการเข้ารับปริญญา
11. แผนผังที่นั่งของบัณฑิตในห้องประชุม อาคารนันทนาการ
12. รายชื่อบัณฑิต (ภาคเช้า) ระบุลำดับที่.... แถวที่....สถานที่........เพื่อใช้ในการรายงานตัว
รายชื่อบัณฑิต (ภาคบ่าย) ระบุลำดับที่.... แถวที่....สถานที่........เพื่อใช้ในการรายงานตัว
ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่สำคัญ ดังนี้
- เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 02-997-2200-22 หรือ 02-791-6000
- สำนักงานกิจการนักศึกษา (ฝ่ายควบคุมฝึกซ้อมฯ) โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 3923, 3925
- ฝ่ายปฐมพยาบาล โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 4499, 4494
- ฝ่ายรักษาความปลอดภัย โทรศัพท์ 02-791-5775
- สำนักงานประชาสัมพันธ์ (สอบถามการจองภาพหมู่) โทรศัพท์ 0-2791-5555
- ศูนย์หนังสือ(จองชุดครุยและเครื่องแต่งกาย) ตึกประสิทธิ์พัฒนา(ตึกหอพัก 9 A) ชั้น 2 โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 1669