• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
เชิญชวนนักศึกษาร่วมแข่งขันออกแบบ UX/UI บนมือถือ

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ทุกคณะ วิทยาลัย และชั้นปี ร่วมแข่งขัน ออกแบบ UX/UI บนมือถือ

โดยมีเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 20,000 บาท

และรางวัลชมเชย จำนวน 5,000 บาท

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/itrsu/