• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “Our Beloved King Rama 9”

Blog Post Image

    คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะและงานออกแบบ “Our Beloved King Rama 9” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบปัญญาสมวาร (50 วัน) วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นถ่ายทอดผลงานเทิดพระเกียรติด้วยการอันเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิศลักษณ์ แสดงถึงพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระจริย-วัตรอัน โดยมีศิลปินและช่างภาพระดับแนวหน้า อาทิ คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง, คุณฉัตรชัย บุณยะประภัศร, คุณสุวิชา เปรมใจชื่น, คุณอัษฎาวุธ ซารัมย์, คุณเกริกปุระ ยมนาค, คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ, คุณดินหิน รักพงษ์อโศก, คุณวิชัย อิ่มสุขสม, คุณมงคล พิทักษ์หมู่, คุณกฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, คุณณภพ พัศพงศ์ รวมถึงอาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าจากคณะศิลปะและการออกแบบ และคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมแสดงผลงานในงานดังกล่าว

   สำหรับงานนี้จะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ณ หอศิลป์ อาคารพัฒนาแกลลอรี่ มหาวิทยาลัยรังสิต