• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้จองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

Blog Post Image


ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้จองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอพัก (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดพักเที่ยง และหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ ชุดเช่า สามารถจองได้ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ชุดเช่าตัดและชุดตัด สามารถจองได้ถึงเดือนกันยายน 2560 โดยสามารถโทรเช็ควันรับชุดได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป (กรณีให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องนำใบเสร็จที่จองและเงินสำหรับจ่ายเพิ่มมาด้วย) สอบถามรายละเอียด โทร. 02-997-2220-30 ต่อ 1680, 1669

ชุดครุยระดับปริญญาตรี
เช่า
ราคา 900 บาท (ค่ามัดจำ 600 บาท) รับชุดจ่ายเพิ่ม 900 บาท
รวมเป็น 1,500 บาท (วันคืนชุดรับเงินคืน 600 บาท)
เช่าตัด
ราคา 2,800 บาท (ค่ามัดจำ 1,500 บาท) รับชุดจ่ายเพิ่ม 1,300 บาท
รวมเป็น 2,800 บาท (วันคืนชุดรับเงินคืน 1,000 บาท)

ตัด
ราคา 2,800 บาท (ค่ามัดจำ 2,000 บาท) รับชุดจ่ายเพิ่ม 800 บาท
รวมเป็น 2,800 บาท

ชุดครุยระดับปริญญาโท
เช่า
ราคา 1,000 บาท (ค่ามัดจำ 700 บาท) รับชุดจ่ายเพิ่ม 1,200 บาท
รวมเป็น 1,700 บาท (วันคืนชุดรับเงินคืน 700 บาท)

เช่าตัด
ราคา 3,000 บาท (ค่ามัดจำ 2,000 บาท) รับชุดจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
รวมเป็น 3,000 บาท (วันคืนชุดรับเงินคืน 1,000 บาท)

ตัด ราคา 3,000 บาท (ค่ามัดจำ 2,000 บาท) รับชุดจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
รวมเป็น 3,000 บาท