• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ จะจัดพิธีซ้อมย่อย ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 และซ้อมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

 

สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,766 คน ทั้งนี้ยังมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ

1. นายศรัณย์ภัทร แก้วพิกุล (อาร์ม) สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ

2. นายวิลเลี่ยม จอห์นสตีเวนสัน (วิลเลี่ยม) สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ

3. นางสาวปริตา ไชยรักษ์ (ฝน นักแสดงช่อง 7) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

4. นายกรกฎ ตุ่นแก้ว (อ้น นักแสดงช่อง 7) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

5. นายวรากร ศวัสกร (แชป นักแสดงช่อง 7) สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

6. นายณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ (อาโป นักแสดงช่อง 3) สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5555 หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่สำคัญ ดังนี้

- เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 02-997-2200-22 หรือ 02-791-6000

- สำนักงานกิจการนักศึกษา (ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต) โทรศัพท์ 3923, 3925

- ฝ่ายปฐมพยาบาล โทรศัพท์ 4499, 4494

- ฝ่ายรักษาความปลอดภัย โทรศัพท์ 02-791-5775

- สำนักงานประชาสัมพันธ์ (สอบถามการจองภาพหมู่)โทรศัพท์ 0-2791-5555

- ศูนย์หนังสือ(จองชุดครุยและเครื่องแต่งกาย) ตึกประสิทธิ์พัฒนา(ตึกหอพัก 9 A) ชั้น 2 โทรศัพท์ 1669

 

รายละเอียดเพิ่มเติม