• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต หยุดทำการระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2561

Blog Post Image

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต หยุดทำการระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2561เนื่องจากมหาวิทยาลัย ปิดภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถสมัครได้ที่ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์