• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
“Graduate Online Open house 2020” กิจกรรมเพื่อการต่อยอดทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “Graduate Online Open house 2020” กิจกรรมเพื่อการต่อยอดทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยในวันงาน สามารถสมัครเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและ มอบส่วนลดทางการศึกษา ทุนส่วนลดค่าหน่วยกิตระดับปริญญาโท 25% สำหรับผู้สมัครเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ http://grad.rsu.ac.th (หลักสูตรปกติ) และทุนส่วนลดค่าหน่วยกิตระดับปริญญาโท 15% สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ในในวันที่ 26 พฤสจิกายน – 2 ธันวาคม

และวันกิจกรรม Live ผ่านเฟสบุ๊คเพจ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.15 - 17.00 น.

9.15 - 10.00 น.                เสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์

10.15 - 11.00 น.              เสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาโท กลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์

11.15 - 12.00 น.              เสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาโท กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

12.15 – 13.00 น.            เสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก

13.15 – 14.00 น.             เสวนา เปิดโลก macro influencer 100,000  - 1,000,000+ likes เขาทำอย่างไร

                                    วิทยากร : แอดมินเพจลูกหมุนรอบตัว และ แอดมินเพจหัวกลม

14.15 – 15.00 น.                เสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาโท กลุ่มธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์

15.15 – 16.00 น.             เสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาโท กลุ่มศิลปะ-การสื่อสาร
16.15 – 17.00 น.             เสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาโท กลุ่มศึกษาศาสตร์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต

โทร. 02-997-2222 ต่อ 4001 – 4005 หรือ Call center 02-791-5997

*ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยรังสิต