• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
เปิดโลก macro influencer 100,000 - 1,000,000+ likes เขาทำอย่างไร

 

สร้างเพจล้านไลก์เขาทำกันอย่างไร ร่วมหาคำตอบได้กับเจ้าของแฟนเพจตัวจริง สำเร็จจริง

เสวนาออนไลน์เรื่อง “เปิดโลก macro influencer 100,000 - 1,000,000+ likes เขาทำอย่างไร” บน facebook page @grad.rsu วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.15 - 14.00 น.

คุณมด รัตน์ภัสสกรห์ พราห์มศรีชาย เจ้าของแฟนเพจ หัวกลม

คุณแอมป์ อาราดา ประทินอักษร นักเขียน และเจ้าของแฟนเพจ ลูกหมุนรอบตัว

ในงาน“Graduate Online Open house 2020” กิจกรรมเพื่อการต่อยอดทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สามารถสมัครเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและ มอบส่วนลดทางการศึกษา ทุนส่วนลดค่าหน่วยกิตระดับปริญญาโท 25% สำหรับผู้สมัครเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ http://grad.rsu.ac.th/main (หลักสูตรปกติ) และทุนส่วนลดค่าหน่วยกิตระดับปริญญาโท 15% สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต

โทร. 02-997-2222 ต่อ 4001 – 4005 หรือ Call center 02-791-5997

*ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยรังสิต