• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
"Graduate Rangsit Games" กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20

"Graduate Rangsit Games"
กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.45 น.

ณ BLU-O Rhythm & Bowl ชั้น 2 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารังสิต

แล้วพบกันนะครับ