• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 15.00-18.30 น. ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย

  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Secret to Becoming a Successful Executive”

       โดย นายนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ อุปนายกต่างประเทศ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  • พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561
  • พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562ตัวแทนนักศึกษากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
  • การแสดงจากสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต

โทร. 02-997-2222 ต่อ 4001 – 4005 หรือ Call center 02-791-5997