• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ ผ่านช่องทาง email : grad@rsu.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564

รับสมัครเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ผ่านเว็บไซต์ grad.rsu.ac.th
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/grad.rsu
และสอบถามข้อมูลการสมัครเรียนออนไลน์ผ่าน facebook massenger บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต : m.me/grad.rsu

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยรังสิต

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
จึงขออภัยในความไม่สะดวก