• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอปรับรูปแบบการดำเนินงาน การประสานงาน และการติดต่อ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

ผ่านช่องทาง email : grad@rsu.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2564

รับสมัครเรียนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ผ่านเว็บไซต์ grad.rsu.ac.th

ติดต่ามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/grad.rsu