• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
Graduate Open House 2020

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “Graduate Open House 2020”

   กิจกรรมเพื่อการต่อยอดทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก “Graduate Open house 2020”

กิจกรรมเพื่อการต่อยอดทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยในวันงาน สามารถสมัครเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและ มอบส่วนลดทางการศึกษา ทุนส่วนลดค่าหน่วยกิต 25% สำหรับผู้สมัครเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ http://grad.rsu.ac.th  ในวันงานเท่านั้น (หลักสูตรปกติ) และทุนส่วนลดค่าหน่วนกิต 15% สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 - 17.30 น.

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต

โทร. 02-997-2222 ต่อ 4001 – 4005 หรือ Call center 02-791-5997

*ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยรังสิต