• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่ง VIDEO CONTENT ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาคือนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต” ชิงทุนการศึกษา 50%

      ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่ง VIDEO CONTENT ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาคือนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต” ชิงทุนการศึกษา 50% ของค่าเล่าเรียน ในระดับปริญญาโท ความยาวไม่เกิน 90 วินาที ไฟล์.MP4

กำหนดส่งผลงานวันที่ 26 มีนาคม 2561 ทาง e-mail : grad@rsu.ac.th
ตัดสินในวันที่ 30 มีนาคม 2561
ประกาศผลในวันงาน Graduate Open House 2018 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1-301 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-997-2222 ต่อ 4001 – 4005 หรือ Call center 02-791-5997