• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
สมัครรับข่าวสาร

หน้าแรก สมัครรับข่าวสาร

สมัครรับข่าวสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
  • บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
  • อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 2 ห้อง 206 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
    จังหวัดปทุมธานี 12000
  • โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4024-4026
  • โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000
  • Fanpage : www.facebook.com/grad.rsu
  • e-mail : grad@rsu.ac.th